ПИРОПЛА̀ЗМИДИ

ПИРОПЛА̀ЗМИДИ само мн. Зоол. Ветер. Семейство едноклетъчни организми, които паразитират в еритроцитите, обикн. на домашните животни и предизвикват тежки заболявания, свързани с висок процент смъртност.

Списък на думите по буква