ПИРОПЛАЗМО̀ЗА

ПИРОПЛАЗМО̀ЗА ж. Ветер. Инфекциозно паразитно заболяване по домашните животни (едър рогат добитък, коне, овце, кози, свине, кучета), причинявано от кърлежи. Още същата година [1932] през юли част от кочовете заболяват от пироплазмоза, като от заболелите 24 коча 14 умират. Пр, 1953, кн. 1, 23. Зебуто е устойчиво на заболяване от пироплазмоза. Кр. Генджев и др., Ж, 6.

— От лат. pirum 'круша' + плазмоза.

Списък на думите по буква