ПИРОПЛАЗМО̀ЗЕН

ПИРОПЛАЗМО̀ЗЕН, ‑зна, ‑зно, мн. ‑зни. Ветер. Прил. от пироплазмоза.

Списък на думите по буква