ПИРОСКО̀П

ПИРОСКО̀П м. Физ. Уред за приблизително определяне на температурата в керамични пещи и изпитване на огнеупорността, представляващ комплект (набор) от керамични (Зегерови) конуси или пирамидки, всяка от които се деформира при определена температура. Изследваните глинени пирамидки и контролните зегерови пироскопи се поставят в основата си в огнеупорна пластична маса, така че да бъдат точно в отвесно положение. В. Пеев, МК, 75. Подставката заедно с пироскопите се поставят в криптолова пещ за определяне на огнеупорността. К. Дойчев, МП (превод), 195.

— Фр. pyroscope.

Списък на думите по буква