ПИРОСФЀРА

ПИРОСФЀРА ж. Геол. Предполагаемият вътрешен слой на земното кълбо, разположен между земната кора (литосферата) и земното ядро (барисферата). Според по-старите схващания тя [земята] се състои от три геосфери: литосфера .., пиросфера .. и барисфера. Г. Георгиев, МП, 133.

— От нем. Pyrosphäre или фр. pyrosphère.

Списък на думите по буква