ПИРОХЛО̀Р

ПИРОХЛО̀Р м. Минер. Рядък минерал, срещан в многобройни разновидности, обикн. с кристална структура, използван като руда. Залежи от пирохлор.

— От гр. пиро‑ + χλωρός 'жълтозелен'.

Списък на думите по буква