ПИРПЀРКАНЕ

ПИРПЀРКАНЕ, мн. ‑ия, ср. Диал. Отгл. същ. от пирперкам.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1901. — Друга форма: пирпѐлкане.

Списък на думите по буква