ПИРУ̀ВАНЕ

ПИРУ̀ВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Отгл. същ. от пирувам. Х. взе пак вестника и зачете с глас .. едно антрефиле. В него се разказваше как на 18 някои си студенти-социалисти, на връщане през нощта от едно пируване .. откачили от къщата българските трицветни знамена. Ив. Вазов, Съч. ХIII, 28.

Списък на думите по буква