ПИРУЀТ

ПИРУЀТ м. 1. В балета — пълно единично завъртане на цялото тяло, което балерина (балетист) прави върху палците на единия си крак и на едно място. На сцената излита лястовичката.. Светлото петно на прожектора гони Лястовичката. На изяществото и лекотата на танца ѝ може да завиди професионална балерина. Лястовичката прави последни пируети и изчезва. Л. Галина, Л, 42-43. Скръбта скоро прелива в бурна ревност, внушено чрез шеметните пируети на изпълнителката. ВН, 1960, бр. 2607, 1. // Спорт. Бързо завъртане на тялото на място при фигурно пързаляне с кънки.

2. Прен. Проява на ловко, умело поведение, с което се преследва определена цел. Разбра [Белички], че в някои мигове тя [Марина] го наблюдаваше с едно твърде сложно изражение на лицето — любопитство, насмешка, а може би и враждебност, снизходителност към пируетите на обиграния покорител на женски сърца. Д. Фучеджиев, Р, 126. Политически пируети.

3. Спорт. Завъртане на кон на задните крака при езда.

4. Спец. Вид фризура, при която леко начупен кичур покрива контурите на челото, като минава от едното слепоочие до другото. Пирует. Фризурата се отличава от описаната по-горе по това, че един кичур от косата, леко начупен, минава от едното слепоочие до другото и покрива контурите на челото. Г. Гергиев и др., ФПБ, 99.

— Фр. pirouette.

Списък на думите по буква