ПИС

ПИС, пис-пис или утроено пис-пис-пис междум. Вик за мамене на котка. — Пис, пис, мацо. СбНУКШ, 51.

Списък на думите по буква