ПЍСА

ПЍСА1 ж. Диал. Смола, зифт. Агумена отгоори: / — Ой попове, ой дякове! / Докарайте три товара, / три товара рогожини, / четвърти църна писа / да увием Карифина, / та е вие запалете. Нар. пес., СбНУ ХХХVI, 13.

— Гр. π?σσα 'катран'.

ПЍСА

ПЍСА2 ж. Диал. Вид риба от Охридското езиро.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1901.

ПЍСА

ПЍСА3 ж. Диал. Писана, маца.

— От Ст. Младенов, Етимологически и правописен речник..., 1941

Списък на думите по буква