ПЍСАН

ПЍСАН, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Прич. мин. страд. от пиша като прил. 1. Който е украсен или покрит с шарки (изрисувани, изшити, изтъкани, издълбани и под.); изписан, изшарен, нашарен, пъстър. В село Стефан малко стоеше — ден-два, колкото да раздаде чаканите армагани, писаните хурки и кобилици. Й. Йовков, СЛ, 158. Всеки носеше едно писано яйце за попа — такъв бе обичаят. Ст. Даскалов, БП, 15. Гостната беше постлана с нов килим и наредена с писани възглавници. К. Петканов, БД, 124. — Е, тогава за добър път — измъкна старецът писаната бъклица и наред почерпи момчетата, стисна им здраво ръце и автомобилът запраши. Кр. Григоров, ОНУ, 151-152. Приближи песен на сребърни звънчета и заедно с нея до момчето спря писана шейна, впрегната в две тройки бели коне, хубави като лебеди. Ив. Планински, БС, 14. Писани троянски стомни. Писана черга. Писана ракла. Писана люлка. Писано менче. Писан кавал.

2. За икона, черковна стенопис и под. — нарисуван, изрисуван. — А бе, човече божи, хич сега време за икони ли е? Хората не вярват в истинските светци, камо ли в писаните? Й. Йовков, Ж 1945, 134-135. Писаните светци по олтара го гледаха в очите. Ст. Дичев, ЗС I, 87. Сякаш че е куна писана. П. Р. Славейков, БП II, 148. И бог Саваот белобради пак гледа / от писаний свод величаво-сурово. Ив. Вазов, Съч. ХХVIII, 101. // За вежди или устни — който е подсилен, очертан със специален молив, грим, за да изпъква и стане по-красиво; изписан, изрисуван, нарисуван. Много често от бричката на Ак Яхя, наместо млади ханъми с писани вежди, слизаха стари баби. Й. Йовков, ПК, 115. Спомни си лъха на парфюм, който идваше от нея... Косите ѝ.., червените писани устни. З. Сребров, Избр. разк., 149. Черните ѝ големи изпъкнали очи, пълни с влага, писаните ѝ тънки вежди, бялото ѝ лице с космички под носа и по бузите, пълната, но подвижна снага ѝ даваха всички прелести и съблазни. Ст. Загорчинов, Избр. пр III, 36.

3. Който се изписва с букви под формата на текст. Чувствуваш колко е мъчно, колко невъзможно да предадеш с писани думи красотата на една подобна местност. Ив. Вазов, Съч. ХV, 48. — Най-добрите пехливани на султанството там си дават среща и башовете писани тапии получават. Г. Манов, КД, 69. Писаната реч на Джорджича .. е ценно доказателство, че през ХVI век българският народен дух не е бил мъртъв, както се мислеше по-рано. Б. Пенев, НБВ, 32. // За закон — който е утвърден като нормативен акт от специално упълномощена власт, обикн. държавна, по определен (надлежен) ред и фигурира под формата на текст в специални документи. Очевидно още в началото на 1870 г. .. Апостолът е вече осъзнал необходимостта да се създаде един писан закон, по който да се управлява революционната организация. Ив. Унджиев, ВЛ, 176. В Атина нямало писани закони.. Демосът бил недоволен и настоявал да се въведат писани закони. Ист. V кл., 1980, 101. Нали българският език — този, дето го слагаше за първи път черно на бяло Софроний — още нямаше свой писан закон, случваше се твърде често Добри да пита коя буква каква е. В. Мутафчиева, ЛСВ II, 418.

4. Като сказ. опред. С глагола съм в 3 л. ед. ч., в сег. или мин. а) Означава, че нещо е (било) предопределено, определено от съдбата. — Писано е, че Туркия ще падне скоро. Ив. Вазов, Съч. ХХII, 113. Писано е било да стане, затова е станало. Т. Влайков, Съч. I, 1925, 313. Оно, истина, дума се, че "сиромашия — зла неволя", ама де, нали е било така писано, оно така ще си и върви, па това си е. М. Георгиев, Избр. разк., 196. б) При лич. местоим. в дат. пад. — означава, че на някого нещо е (било) предопределено, отредено от Бог, орисници, съдбата и под. и той не може да го избегне. — Каквото ти е писано, то ще е. Каквото са ти орисали орисниците. Й. Йовков, А, 97. Писано му е било да си умре и не можа да му се помогне. Т. Влайков, Съч. II, 60. Каквото ни е писано да стане, ще стане. От събдата си никой не може да избегне, — още по-малко бедният. Ст. Чилингиров, ХНН, 220. Така ѝ било писано,... Ще плаче тя и ще тъгува цял живот, през всичките дни, които ѝ остават. Д. Талев, С II, 126.

5. Като същ. писаното, ср. а) Нещо, предадено с букви, обикн. на хартия, под формата на текст; написаното. Дълго не ми казваше [Раковски] какво пише и отде-накъде пък ще ми казва, какъв съм аз — четиринадесетгодишен льохман, с жълто на устата и с пъпки на носа — много ще му разбера нещо от писаното. П. Незнакомов, ЖВ, 8. Богой, полулегнал в колибата, с кожената книга в ръка, заустява писаното в книгата. Н. Хайтов, ИОО, 20. Матейчо посегна към бележката и закова очи върху писаното. В. Нешков, Н, 11. Акцията била съпроводена с убийства и масов терор. За това време се отнася писаното от котленския летописец Жендо Вичев, че "проплакало дете в майка". Н. Фермаджиев, РХ, 11-12. б) Онова, което е предопределено, отредено от Бог, орисници, от съдбата и под. или е написано в Светото писание. Дълго мъкна своя позор Бъди неизвестен и чака да се появи най-после освободителят .. И той дойде, защото не можеше да не се сбъдне писаното, че всеки позор има свой край. Д. Бегунов, ЧОД, 45. — И глас отряза в мрака властно и студено — небесен глас бе това! .. — Върви, за да се сбъдне писаното в скри‑

жалите на небесата! — Върви! Н. Райнов, КЦ, 110.

◊ Писана резба. Спец. Вид дърворезба, която се прави обикн. от пастири (овчари) с нож върху дървената повърхност на хурка, овчарска гега или свирка, лъжица и под. за украса. Най-леката и опростена техника е писаната резба, съставена от плитки нарези с върха на пастирското ножче върху изработения и окончателно почистен предмет от твърдо дърво — дрян, габър, череша и др. СбНУ LV, 63. Хурката от музея "Райна княгиня" в Панагюрище е украсена с мотива от писана и дълбана резба (ситен шар). СбНУ LV, 78.

? Гледам (пазя) като писано яйце някого. Разг. С изключително внимание, с голямо старание и грижи гледам (пазя) някого. Тошка се унасяше в мисли.. Да има живот и здраве, да порасте Петето и да го ожени, като писано яйце ще гледа снаха си. Като своя щерка ще я гали. Г. Караславов, Тат., 17. У добри хора отиде — не може да се нафали с тях. И много ѝ е добре там. Гледат я като писано яйце. Т. Влайков, Съч. I, 1925, 228. Приятелите си трябва да пазим като писани яйца; фалшивите приятели да считаме като най-големи врагове. СбЦГМГ, 99. Хубав като писано яйце. Разг. Много, извънредно хубав, красив.

— Други (остар. и диал.) форми: пѝшан и пѝшен.

ПИСА̀Н

ПИСА̀Н м. Разг. Гальов. Котарак, котан, котаран.

Списък на думите по буква