ПЍСАНИЦА

ПЍСАНИЦА ж. Остар. 1. Писане. Няма освен да се сравни например "Математическата география преведена от русскийт на новобългарскийт език" от Богоров, част I,.. с пробното "Любословие" на Фотинова .., за да се види каква грамадна

разлика има между писаницата на един руски възпитаник и един гръцки. Ив. Шишманов, СбНУ ХI, 623.

2. Нещо написано или нарисувано върху хартия, камък, дърво и др. Камъкът е най-добрата хартия за писмо, предназначено за бъдещето. Такива писмени паметници от миналото — скални изображения — са намерени в много страни. .. Доскоро местните жители считаха планината Джингирдаг за светилище. .. А хълма в полите ѝ народът нарича Язили — тоест писаница. К, 1965, кн. 3, 11.

Списък на думите по буква