ПЍСАРКА

ПЍСАРКА ж. Остар. Жена писар. Пиронев научи, че балдъзата току-що е завършила гимназия и че дори вече била назначена за писарка в учреждението, в което работел и баща ѝ. Г. Караславов, ОХ IV, 368. Директорът ми пише, че писарката им се разболяла и аз ще трябва да постъпя веднага. Й. Йовков, ОЧ, 45. Състои [дружеството] от 170 членове: от тях 13 са управителки, като — 1 председателка, 1 касиерка, 1 писарка и 10 настоятелки. Ч, 1871, бр. 15, 467.

Списък на думите по буква