ПЍСАРСТВО

ПЍСАРСТВО, мн. няма, ср. Остар. Занятие, длъжност, занимание на писар. — Днешната младеж се хвърля на офицерство, на писарство, на чиновничество. Д. Немиров, КБМ, 82. Тук ученият син започва служебна кариера — писар в канцеларията на свищовския губернатор,.. От писарството и от тоя живот го изтръгва бащата, тъй ревнив към своето чедо. П. П. Славейков, Събр. съч. VI (1), 118-119. Кметът го уволни от писарство. А. Страшимиров, ЕД, 49. И като опита доволно време прилежанието и верността му в по-долни положения, введе го най-сетне в търговското си писарство. П. Р. Славейков, СК, 37.

Списък на думите по буква