ПИСАРУ̀ВАМ

ПИСАРУ̀ВАМ, ‑аш, несв., непрех. Остар. Упражнявам, изпълнявам професията, занятието на писар. И впущаше се надълго и нашироко да разправя пред кмета как е била уредена канцеларията на общината, дето той е писарувал. Т. Влайков, Съч. III, 82. — Ако стане някой големец, и ние ще се вредим край него. — Ба, притрябвал ми е — свиваше устни Кръстю. — Отсега нататък да писарувам — дето няма да я бъде. Г. Караславов, ОХ II, 459.

Списък на думите по буква