ПИСА̀ТЕЛКА

ПИСА̀ТЕЛКА ж. Жена писател. Бях студентка. Пишех скришно, но и мисъл не ми минаваше да печатам или да мечтая да ставам някога писателка. Сб??СЕП, 352. Внучка на Мария Дука е най-голямата средновековна ромейска писателка Анна Комнина. А. Каралийчев, С, 35. Талантлива писателка.

Списък на думите по буква