ПИСА̀ТЕЛСКИ

ПИСА̀ТЕЛСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Който се отнася до писател. На южнославянските събори за културно сближаване представлявахме .. писателските, худож‑

ническите и журналистическите среди на България. Сб??СЕП, 200. На полето на сатирата талантът на Ст. Михайловски намира поприще, което напълно отговаря на неговия писателски натюрел. Б. Ангелов, ЛС, 223. Още по-гръмко свидетелствува за Ботева самата му писателска деятелност. Ив. Вазов, Съч. ХIII, 56. Пръснатите навред писателски сили, които биха могли да се притекат в помощ на действителните членове на дружеството [Българско книжовно дружество в Браила], не излизат изобщо от апатията си. М. Арнаудов, БКД, 274. Писателски фонд. Писателски съюз. Писателска професия. Писателска дарба.

Списък на думите по буква