ПИСА̀ТЕЛСТВАМ

ПИСА̀ТЕЛСТВАМ и ПИСА̀ТЕ?СТВ?ВАМ, ‑аш, несв., непрех. Занимавам се с писане на художествена литература, с писателство. Осем години Стубел е учителствувал и след това се установява като писател в столицата. Възможност да се установи и писателствува в центра на живота и културата .. му е дало едно малко наследство от баба му. П. П. Славейков, Събр. съч. IV, 230. Константин Величков не познавах лично. Ще се срещна с него, но няма да му казвам името си и че писателствувам: така реших, за да бъда спокоен. СбЦГМГ, 299.

Списък на думите по буква