ПИСА̀ТЕЛСТВО

ПИСА̀ТЕЛСТВО, мн. няма, ср. Дейност, работа, творене на художествени литературни произведения. Авторът на "Дядовата Славчова унука", за радост на всички, се завръщаше към писателството. СбЦГМГ, 398. — Един човек със здрав ум и с мозък в главата би потърсил друга печалба вместо да гладува от писателство. Ив. Вазов, Съч. ХII, 38. Разликата между мене и Ст. Михайловски е тази, че той чрез писателството стана политик, а пък аз чрез политиката — писател. Хр. Смирненски, Съч. III, 93. Писателството е непознат занаят за нашите хора по село. О. Василев, ЖБ, 254.

Списък на думите по буква