ПИСА̀ТЕЛСТВУВАНЕ

ПИСА̀ТЕЛСТВУВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Отгл. същ. от писателствувам; писателстване. През петнайсет години писателствуване, той е сварил да напише едвам два романа и шест разказа. П. П. Славейков, Събр. съч. VII, 174.

Списък на думите по буква