ПИСА̀ЧКА

ПИСА̀ЧКА ж. Остар. Пишеща машина.

— От Л. Андрейчин и др., Български тълковен речник, 1976.

Списък на думите по буква