ПЍСВАНЕ

ПЍСВАНЕ1, мн. ‑ия, ср. Отгл. същ. от писвам1. При всяко писване на детето тя скачаше от леглото, за да го види.

ПЍСВАНЕ

ПЍСВАНЕ2, мн. ‑ия, ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от писвам2 и от писвам се. В това [второ] отделение да са заляга за .. свободно писване на цели изречения. Лет., 1876, 167. Числението ми бе до деление с прости числа, писването ми неграмотно. Р. Блъсков, СбНУ ХVIII, 560.

Списък на думите по буква