ПИСЍЯ

ПИСЍЯ ж. 1. Морска дънна риба от разред калканови, с очи разположени отгоре на плоското ѝ, несиметрично тяло. Pleuronectes flesus. В крайбрежните води на нашето Черноморие през зимата се появяват .. писията, трицоната. Това са видове риби, които са се приспособили за активно съществуване при ниски температури на водата. П. Коларов, РП, 4. Писия .. Тялото несиметрично, покрито с дребни люспи. Очите в повечето случаи на дясната страна. .. Окраската отгоре сива със зеленикав оттенък, отдолу белезникава. Ц. Пешев и др., ФБ, 63-64. Придънните риби като калкани, писия и други, се ловят напролет, когато масово се насочват към крайбрежните плитчини за размножаване. Зоол. VII кл, 77.

2. Само мн. Зоол. Семейство морски дънни риби, обикн. с вкусно месо, които се хранят с дребни планктонни ракообразни и имат широко плоско и сравнително късо, несиметрично тяло, отгоре на което са разположени очите им. Pleuronectidae. Някои риби реагират много по-бързо при промяна в цвета на околната среда. Такива са например писиите. Те имат плоска форма и лежат на дъното на морето върху лявата си страна, която е непигментирана. М. Йосифов, ЗФБ, 22. Сем. Писии — Pleuronectidae. Семейството у нас е представено само с един вид. Ц. Пешев и др., ФБ, 63.

Списък на думите по буква