ПЍСК

ПЍСК, пѝскът, пѝска, мн. пѝскове, след числ. пѝска, м. Остар. и диал. Писък; пискот, пискотница. Мракът / прореже остър писк там нейде на кърмаче, / тук майка тръшната на камънака плаче. П. П. Славейков, Мис., 1901, кн. 16, 17.

Списък на думите по буква