ПИСКА̀Л

ПИСКА̀Л м. Диал. Рибата гулеш; тлъстак. Материали са събрани от реката над с. Доспей, особено над воденицата .. Над и около воденицата са събрани: 1. шипок .. 2. пискал (тлъстак) (Nemachilubar batulus) и кротушка. Пр, 1952, кн. 6, 49.

Списък на думите по буква