ПИСКО̀ТНИЦА

ПИСКО̀ТНИЦА ж. Остар. и диал. Пискане, писък; писк, пискот. Спискало орлето и от пискотницата негоа сите орли изразлетали. СГ, 1894, кн. 1, 430. Голем страф и трепет беше го ватило Г. тогай; при сите .. пискотници и плачои негои, отникъде некоа помощ немал. СбНУ ХХIХ, 161.

Списък на думите по буква