ПИСМА̀РНИЦА

ПИСМА̀РНИЦА ж. Остар. Помещение, в което работи писмар. Ученият в Магнаур Саца, доверник .. и за писмарницата на таркана, разправи за политическите събития в двете най-големи държави на Европа, между които се намираше България. Й. Вълчев, СКН, 63.

Списък на думите по буква