ПИСМА̀РСТВО

ПИСМА̀РСТВО, мн. няма, ср. Остар. Писарство. У Крижевачкото училище има седморица вещи учители, които предават аритметика, селско писмарство, естествена история. КН, 1873, кн. 4, 89.

Списък на думите по буква