ПЍСМЕНИЦА

ПЍСМЕНИЦА ж. Остар. Книж. Граматика. Първата дума, която бе употребе‑

на като заместница на граматика е писменица, която е точен превод на чуждата дума граматика. Ст. Младенов, РР, кн. 1, 10. Науката, която учи как да ся говори един кой да е язик .. и как да ся разумява, кога е написан, нарича ся писменица или по гръцки граматика. Ив. Момчилов, ПСЕ, 2. Имената на всички науки са гръцки .. не е право да ся превождат на наш язик, както правят някои, та наричат граматиката писменица, буквеница. Ф. Велев, КР (превод), 1.

Списък на думите по буква