ПИСМЀТ

ПИСМЀТ м. Остар. и диал. Сухар; пексимет. И тъй зех си пушката, една брадва, доволно куршум и барут, писмет и сушено грозде и тръгнах, като имах за другар вярното си куче. П. Р. Славейков, РД (превод), 64. Писнала свирката в знак да додат десетарете да приемат храна .. Хляб нямало, освен писмет. НБ, 1876, бр. 41, 160.

— От гр. παξμάδι през тур. peksimet, peksimad.

Списък на думите по буква