ПИСМОВОДЍТЕЛСТВО

ПИСМОВОДЍТЕЛСТВО, мн. няма, ср. Остар. Книж. Занятие, длъжност на писмоводител. Санджакът ся управлява от мютессариф, комуто ся дават чиновници: за финансите и за писмоводителството. Лет., 1871, 89.

Списък на думите по буква