ПЍСПЕЛЕ

ПЍСПЕЛЕ нареч. Диал. По такъв начин, така, че при хвърляне на плосък камък по водна повърхност, обикн. на река, той да се плъзне по нея, като излезе, отскочи няколко пъти над водата и стигне другия бряг. Можеш ли да го фърлиш овой камен писпеле? Д. Матев, СбНУ VII, 471.

Списък на думите по буква