ПИСТОЛЀТ

ПИСТОЛЀТ м. 1. Огнестрелно оръжие с къса цев за стрелба с една ръка на близки разстояния, в което патроните се поставят с пачка в дръжката му; пищов. — Лявата му [на младия господин] ръка беше мушната в джеба на сакото и оттам, под плата, стърчеше застрашително дулото на пистолета. П. Бобев, К, 100. Като извадиха пистолетите си и се разкрещяха истерично, офицерите вдигнаха пехотните вериги в атака на нож. П. Вежинов, ВР, 142. Мъжът, с гръб към нея [жената], слагаше пачка патрони в пистолет. М. Грубешлиева, ПП, 172. Керанов, без да чува бръщолевенето му, с два удара на пистолета в тила го събори на земята и изчезна в хладния мрак на мазата. Д. Вълев, Ж, 77. Усети студеното дуло на пистолета, опрян до челото му. Й. Йовков, Разк. I, 157. Обр. В гърдите ни опрял е за стрелба / на времето барутно пистолета. Н. Вапцаров, Избр. ст 1946, 51. Пистолет със заглушител. // Подобно оръжие, специално приспособено за изстрелване на ракети. Опитах се да спра някоя машина. Но майор Геров ми забрани. .. Ръката му притискаше ракетния пистолет. От нея очаквах да излети бяла ракета. БВ, 1971, кн. 6, 19.

2. Подобен по форма уред, с удобна дръжка (с резервоар и "спусък") за ръката за насочване на струя боя, лак, пясък и др. върху някаква повърхност. Там се намират и няколко железарски работилници, оксижен ..,

както и автосервиз с автомобилно боядисване с пистолет. Й. Радичков, СР, 227. С пясъчен пистолет се почистват силно зацапани камъни. В. Брънеков и др., СД, 185. Нанасянето на грунта става с парцал, четка или чрез пръскане с пистолет (шприцапарат). М. Тодоров и др., ТМСС, 252.

3. Спец. Ръчен уред за пробиване на скали, въглищни пластове, за разрушаване на бетон и под., който действа със сгъстен въздух, като се държи с две ръце; компресорен пистолет. На забоя се е препречила една скала, по-твърда и от кремък. Изправила се е като тежка заключена врата по пътя към бляскавата руда. С три пистолета сега я атакуват. Л. Галина, Л, 92. При буренето си има правила, които всеки опитен миньор знае, но трудно може да ги каже. То е нещо друго- едно необяснимо чувство, усет, умение да се слееш с тръпнещото тяло на пистолета. Т. Монов, СН, 41. — Счупи се оста на най-големия ни компресор за сгъстен въздух — започна той, — без който пистолетите ни не могат да работят. С, 1954, кн. 3, 85.

◊ Автоматичен пистолет. Вид пистолет (браунинг, парабел и др.), в който енергията на барутните газове при изстрела служи не само за придвижване на патрона, но и за презареждане на оръжието и произвеждане на поредния изстрел. Газов пистолет. Вид пистолет, в който вместо патрони се използва струя газ под голямо налягане, насочвана в лицето на неприятеля, за да го заслепи или замае (упои). Заваръчен пистолет. Спец. Преносим уред за полуавтоматично заваряване на детайли в изделия, съединяването на които е невъзможно или затруднено при нормални условия (напр. на космически кораб и под.). Компресорен пистолет. Спец. Пистолет (във 2 знач.). През тия години един ден Кадир го запита дали иска да стане истински миньор, да работи с компресорния пистолет и копачката на забоите. Вл. Полянов, БВП, 19. Компресорните пистолети скърцат пронизително, впити упорито в здравия камък. Г. Караславов, ПМ, 37. Нитовъчен (въздушен) пистолет. Спец. Ръчен уред за нитоване на части, детайли на машини, метални изделия и под. Прилага се [пневматично задвижване] най-често при ръчни уреди, като .. въздушни пистолети за нитоване. Д. Христов, СПМ, 27. Петата група машини и съоръжения имат чисто ударно действие. Към тях спадат: пневматични инструменти с ударно действие (перфоратори за скали, нитовъчни пистолети). Д. Христов, СПМ, 22.

? Налапвам / налапам пистолета. Разг. Самоубивам се, застрелвам се. Беров научи, че комендантският капитан Вълков, като разбрал, че е късно да бяга, налапал пистолета. Д. Кисьов, Щ, 244.

— От ит. pistole 'пистолет' през фр. pistolet.

Списък на думите по буква