ПИТАГО̀РОВ

ПИТАГО̀РОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Спец. Който е на, от Питагор, приписва се на Питагор или на питагореизма.

◊ Питагорова система. Муз. Звукова система, разработена от Питагор, чиито тонове са получени по пътя на подреждането им по квинти и се намират помежду си в по-близко или по-далечно квинтово сродство; квинтова система. Питагорова таблица. Остар. Таблицата за умножение. Място е да са обръща внимание на краснописността на писмото. Смятанието наум от 10 до 100; раздробявание на числата, тъй щото ученикът, без да съзнава, да работи върху четирите действия, а тъй също изучва Питагоровата таблица. Лет., 1876, 167. Всички такива произведения ся намират в следующата таблица, наречена таблица за умножение или Питагорова. Хр. Данов, ТПЧ, 46. Питагорова теорема. Матем. Теорема от геометрията, приписвана на Питагор, която установява връзката между страните на правоъгълния триъгълник и доказва, че квадратът на хипотенузата на правоъгълен триъгълник е равен на сумата от квадратите на катетите. Чичото на Айнщайн — Якоб Айнщайн, бил инженер и се отнасял с уважение към математиката. От него малкият Алберт — около 12-годишен — научил Питагоровата теорема. Д. Факиров, ТА, 3. Още хиляда и петстотин години преди Питагор вавилонците са знаели твърдението, известно на нашите ученици под названието Питагорова теорема. Матем., 1965, кн. 2, 2. Питагорова тройка <числа>. Матем. Такава тройка от естествени числа (х, у, z),

че всеки триъгълник, страните на който са с дължини, пропорционални (или равни) на тези числа, е правоъгълен. Знаете ли, че .. средната хармонична на две последователни цели числа е дроб, членовете на която и увеличеният с една единица числител образуват питагорова тройка числа. Матем., 1968, кн. 6, 45. Най-простият от правоъгълните триъгълници с целочислени страни е триъгълникът 3, 4, 5. Разбира се, ние можем да получим едно безкрайно множество от други "питагорови тройки", както се наричат тези три числа. Матем., 1965, кн. 1, 8. Питагоров триъгълник. Матем. Правоъгълен триъгълник, страните на който са в съотношение 3 : 4 : 5. Ако върху трите страни на един Питагоров триъгълник начертаем каквато и да е фигура — полукръг, шестоъгълник, триъгълник и т.н., тези трите са съответно подобни. Матем., 1965, кн. 1, 8.

Списък на думите по буква