ПИТА̀ЕНЕ

ПИТА̀ЕНЕ ср. Спец. Отгл. същ. от питая (в 3 знач.) и от питая се (във 2 знач.); питание. За да се избегне опасността от изпаряване на котела, поради неплътност във възвратния вентил, питаенето става отвисоко [краят на питателната тръба е около 100 до 200 мм под най-ниската точка на водното ниво в котела]. Р. Ранков и др., М, 54.

Списък на думите по буква