ПИТА̀ТЕЛЕН

ПИТА̀ТЕЛЕН1, ‑лна, ‑лно, мн. ‑лни, прил. Книж. Който притежава, съдържа веществата, необходими на живия организъм за изграждане, възобновяване на тъканите му, за регулиране на функциите му и за покриване на енергийните му и всякакви други загуби. Разбраха бедните турци желанието на редките гости, разтичаха се натук-натам, събраха хляб от цялото село и седнаха да избират най-белия и най-питателния. Г. Караславов, Избр. съч II, 364. — Ами храната? — Храна колкото искаш! Изобилна и питателна. — Хм, питателна — затворнишка чорба. Чудомир, Избр. пр, 197. Той [алкохолът] не може да замести .. друга питателна субстанция: масти или

въглеводи. Ас. Златаров, Избр. съч. III, 257. Новороденото дете, отначало с голяма мъка успява да изсмуче млякото от предложената му гърда. След няколко дни бозаенето е станало вече навик. Мускулите на децата работят умело, непрекъсната питателна струя се излива в устата. Р, 1927, бр. 259, 3. В умерено количество шекерът е не само здраво, но и твърде питателно ядение. Пч, 1871, кн. 2, 26.

ПИТА̀ТЕЛЕН

ПИТА̀ТЕЛЕН2, ‑лна, ‑лно, мн. ‑лни, прил. Техн. Който се отнася до питател2; захранващ, снабдяващ. А Пеню разправя .. така, че всички, които слушат, да разберат как най-добре се кара тежкотоварен влак. .. Локомотивът трябва да бъде напълно изправен: да няма теч, която би се отразила на парообразуването или изгубване на тъй много потребната вода за котела; да има изправни питателни уреди. Ив. Бурин, НП, 67-68. За управляване и контролиране работата на отделните елементи на котелния агрегат той има арматура, в която влизат различни уреди и възли като манометри.., питателни и продухвателни вентили и др. Ст. Пиперков и др., ЕМ, 260. Вкарването на течността (в случая водата) в котела се извършва с питателни уредби (..); .. Внесената по този начин течност се нарича питателна. К. Славомиров, Т, 322. Питателното устройство осигурява постоянно добавяне на химически очистена вода в топлинната мрежа. Й. Вучев и др., О, 227.

◊ Питателен клапан (питателна клапа). Техн. Клапан, който подхранва двигател с газ, пара, сгъстен въздух и под.; питател. Питателна помпа. Техн. Помпа, подаваща вода в парен котел, която е важен елемент от котелното устройство, тъй като всяко прекратяване в подаването на вода би могло да предизвика авария. Питателната помпа .. се привежда в движение от ексцентрик, заклинен на коляновия вал на парната машина. Ст. Пиперков и др., ЕМ, 321.

Списък на думите по буква