ПИТА̀ТЕЛНОСТ

ПИТА̀ТЕЛНОСТ, ‑тта̀, мн. няма, ж. Книж. Качество на питателен (в 1 знач.). В сегашньото време, когато по-голямата част от болестите са развива по причина на лошавата храна .., ние тряба да са порадваме, когато чуеме, че е изнамерено твърде полезно средство, което има и голяма питателност и съвършена безвредност. Знан., 1875, бр. 5, 80. Питателността на растителната храна е на различен степен. С. Веженов, Х (превод), 111. В последньото време учените французки физиолози са доказали фактически, че така нареченият вчерашни хляб получава особена питателност. Знан., 1875, бр. 15, 231.

Списък на думите по буква