ПЍТАЩО

ПЍТАЩО. Нареч. от питащ; въпросително. Джем питащо се огледа към свитата си. В. Мутафчиева, СД, 85. Когато влязох, всички извърнаха към мен очи и ме загледаха питащо. П. Славински, ПЩ, 88.

Списък на думите по буква