ПИТЕКАНТРО̀ПУС

ПИТЕКАНТРО̀ПУС м. Палеонт. Питекантроп. Гледката беше такава сурова и величествена, пейзажът толкова девствен и безлюден, че ме обзе странно чувство. Струваше ми се, че летя не през пространството, а през времето, че под мене сега е далечната ера, в която питекнатропусът е огласял с рева си дивите гори. П. Вежинов, ДМ, 90. Към средата на неогена се появили човекоподобни маймуни. Останки (кости) от такива маймуни са намерени .. на остров Ява. Доказано е, че костите, намерени на остров Ява, принадлежат на животно, заемащо средно място между маймуната и човека, поради което е наречена питекантропус (правостояща маймуна-човек). Геол. IХ кл, 169.

Списък на думите по буква