ПИТЀНКИ

ПИТЀНКИ само мн., ж. Диал. Силно желание за пийване на нещо; пощявка, пощянка. Пощянки, питенки, разнесете ся, пръснете ся като пяна по вода, като облаци по небо! Баяне. Н. Геров, РБЯ IV, 34.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1901.

Списък на думите по буква