ПИТИЕПРОДА̀ВЕЦ

ПИТИЕПРОДА̀ВЕЦ, мн. ‑вци, м. Съдържател на питиепродавница. Българските земеделци, търговци, занаятчии и индустриалци няма да забравят заплашвани‑

ята на г. Ал. Малинов .. и тези на г. Ив. Салабашев, който .. съобщи на делегатите на питиепродавците, че могли да се изселят от България, ако данъците им са тежки. С, 1909, бр. 15, 79. Сдружение на питиепродавците.

Списък на думите по буква