ПИТИЕПРОДА̀ВКА

ПИТИЕПРОДА̀ВКА ж. Жена питиепродавец.

Списък на думите по буква