ПЍТНИЦА

ПЍТНИЦА ж. Плитко корито от издълбано дърво с плоско дъно, използвано от златотърсачите за промиване на златоносния пясък. Получаването на златото у нас е ставало с помощта на рударското или златарско корито, питницата. ПН, 1933, кн. 7, 97. В България инструментите, с които работят златопромивачите, са различни. Най-популярно е нашето корито (60 см), наречено "питница", изрязано от дърво. Дъното е плоско, то се потопява във водата и се сее пясъкът. КСТ, 1991, бр. 12, 4. Питницата е направена обикновено от орехова дъска, отпред издълбана, отзад издигната. .. Дълбочината на издълбаната част е около 10 см. ПН, 1933, кн. 7, 97.

Списък на думите по буква