ПЍТРОПСТВО

ПЍТРОПСТВО ср. Остар. и диал. Епитропство. Додето беше питроп влахът Порчиката, из палангаря (пангаря) мишките се гонеха, а пък в дядовото Петково питропство имаме каца (каса) от 3-4000 гроша пари. Ил. Блъсков, ДБ, 71.

Списък на думите по буква