ПИХТО̀СВАНЕ

ПИХТО̀СВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от пихтосвам и от пихтосвам се.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1901. — Друга форма: пифтосване.

Списък на думите по буква