ПЍЧКА

ПЍЧКА ж. Простонар. Грубо. Женски полов орган (Vulva). Видела си мечката пичката, па рекла, че йе рана и тражи кой да я лечи. СбНУ ХХV, 21. "Пичка на устата ти капак да йе!" — отговарят томува, който казва някому: "Отворил уста като пичка!" СбНУ ХХV, 37.

Списък на думите по буква