ПИШЍМ

ПИШЍМ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Остар. Книж. За език — писмен. Г-н Богоров може да направи българско-българския си речник на две части: една за чисто български думи, а друга за чужди, които са употребяват в българския език, както в пишимия, тъй и в говоримия. Ч, 1875, бр. 9, 414. Тези са главните точки, въз които моят състав ся основава: за предмет на правилата имах говоримия и пишимия наш днес въобще българский язик. Г. Миркович, КМБГ, II. В старобългарския, както и в секи други пишим язик, от буквите са съставят слоговете, от слоговете думите в речта. Ив. Момчилов, ГСЕ, 21.

Списък на думите по буква