ПЍШКАНЕ

ПЍШКАНЕ1, мн. ‑ия, ср. Детск. Отгл. същ. от пишкам1; пикаене, пишане.

ПЍШКАНЕ

ПЍШКАНЕ2 ср. Диал. Отгл. същ. от пишкам2 и от пишкам се; бодене, мушене, ръгане, ръчкане.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1901.

ПЍШКАНЕ

ПЍШКАНЕ3 ср. Диал. Отгл. същ. от пишкам3; пъшкане, пъхтене.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1901.

Списък на думите по буква