ПИШЛЕМЀ

ПИШЛЕМЀ, мн. ‑та, ср. Простонар. Грубо. Пичлеме. — Така, така — рече му [на Митри] само Лисата, — а онез от другарския съд приели ли са молбата на онуй твое пишлеме. Ал. Томов, П, 58. — Ако ти цапна един — ще хвръкнеш! Пишлеме такова! — и замахна. А. Мандаджиев, БЦР, 102.

Списък на думите по буква